Augusta University at Georgia College
@ Milledgeville, Ga. (Centennial Center Tennis Facility)
Feb 13, 2018

Augusta University
2
Georgia College
7

Doubles

FINAL 1 2 3
Eva Miralles-Miro / Maria Alice Vieira (AUGWT18) 0
> Jena Kelly / Valeria Lopez (GC-W) 8
#1 Doubles
FINAL 1 2 3
> Merye Gobernate / Ana Faria (AUGWT18) 8
Kristen Jones / Emma Niemi (GC-W) 5
#2 Doubles
FINAL 1 2 3
Amelia Pinoargote / Alejandra Arranz (AUGWT18) 3
> Paula Garriga / Emilia Richter (GC-W) 8
#3 Doubles

Singles

FINAL 1 2 3
Eva Miralles-Miro (AUGWT18) 0 2
> (33) Jena Kelly (GC-W) 6 6
#1 Singles
FINAL 1 2 3
Ana Faria (AUGWT18) 3 0
> Valeria Lopez (GC-W) 6 6
#2 Singles
FINAL 1 2 3
Merye Gobernate (AUGWT18) 6 3
> Emilia Richter (GC-W) 7 6
#3 Singles
FINAL 1 2 3
> Alejandra Arranz (AUGWT18) 3 6 13
Kristen Jones (GC-W) 6 4 11
#4 Singles
FINAL 1 2 3
Marie Cantenot (AUGWT18) 2 2
> Paula Garriga (GC-W) 6 6
#5 Singles
FINAL 1 2 3
Amelia Pinoargote (AUGWT18) 0 3
> Emma Niemi (GC-W) 6 6
#6 Singles
OTHER INFORMATION
Match Length: 3:22